วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกาศผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554

ภาพจาก http://www.rd1677.com/rd_chainat/pv_chainat.php?id=66426
(ไม่เรียงตามลำดับการประกาศก่อน-หลัง ประกาศเร็ว/ช้า ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็น สพป.หรือ สพม. ให้ดูจำนวนคนสมัคร จำนวนวิชาเอกที่เปิดสอบ และจะประกาศไม่เกินวันที่ 6 พ.ค.ตามประกาศทุกเขต).... 


 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 17  

  ประกาศขึ้นบัญชี  

  รายชื่อผู้สอบได้ 

  บทสรุปสำหรับผู้เข้าสอบ

  เว็บไซต์ สพม.

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 26

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 9

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 31

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สระบุรี เขต 2

  ประกาศขึ้นบัญชี

  (ภาษาอังกฤษ)  (คณิตศาสตร์) (วิทยาศาสตร์)  (ภาษาไทย)  (ประถมศึกษา)  (พลศึกษา)  (ศิลปศึกษา)

  เว็บไซต์ สพป.

 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สงขลา เขต 3

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครปฐม เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นนทบุรี เขต1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นนทบุรี เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปทุมธานี เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สมุทรปราการ เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นราธิวาส เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ยะลา เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สตูล

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชุมพร เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 17. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชุมพร เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 18. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 19. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  •เว็บไซต์ สพป.

 20. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กระบี่

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ภูเก็ต

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 22. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ระนอง

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 23. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กาญจนบุรี เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 24. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กาญจนบุรี เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 25. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 26. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ราชบุรี เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 27. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ราชบุรีเขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 28. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุพรรณบุรี เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 29. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุพรรณบุรี เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 30. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) พระนครศรีอยุธยา เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 31. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) พระนครศรีอยุธยา เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 32. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กำแพงเพชร เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 33. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ตาก เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 34. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เพชรบูรณ์ เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 35. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงราย เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 36. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงราย เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 37. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 38. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 5

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 39. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 6

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 40. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 41. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) อุบลราชธานีเขต 5

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 42. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) อำนาจเจริญ

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นครราชสีมา เขต 7

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 44. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) บุรีรัมย์ เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ฉะเชิงเทรา เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 46. นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชลบุรี เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชลบุรี เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ระยอง เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 4

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  •เว็บไซต์ สพม. [
  site1] [site2]

 51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 5

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 6

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 7

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 8

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 10

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 11

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 13

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 14

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 15

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 16

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 18

  ยกเลิกไม่มีการสอบ

 62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) สพม.เขต 19

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  ข่าวการสอบบรรจุ

  เว็บไซต์ สพม.

 63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 21 

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 22

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 24

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 25

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 27

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 28

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 69. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 29

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 30

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 33

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 34

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 35

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 36

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 37

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 39

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 78. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 40

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 79. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 41

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 80. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 42

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดี จาก
http://www.kroobannok.com

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

• ยอดสอบครูปี 54 จำนวน 9.5 หมื่นคน แห่สมัครสาขาคอมพ์เยอะสุด 1.4 หมื่นคน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 12 เม.ย. 2554

Share | แบ่งปันเรื่องนี้ให้เพื่อนที่

.....


สพฐ.เผยยอดสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 54 จำนวน 9.5 หมื่นคน ระบุ สาขาคอมพ์ แห่สมัครเยอะสุด 1.4 หมื่นคน

วันนี้ (11 เม.ย.) นายกมล ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยผลการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-10 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า การสมัครสอบในปีนี้มียอดผู้สมัครรวมจำนวน 95,885 คน มีสาขาที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันมากสุดดังนี้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 14,120 คน , ภาษาอังกฤษ 10,465 คน, สังคมศึกษา 10,146 คน, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 8,204 คน, วิทยาศาสตร์ 7,189 คน, คณิตศาสตร์ 7,079 คน, ภาษาไทย 6,192 คน, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 3,715 คน, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3,120 คน, เกษตร 2,319 คน, อุตสาหกรรมศิลป์ 2,149 คน, ชีววิทยา 1,945 คน, เคมี 1,563 คน, ฟิสิกส์ 1,449 คน, คหกรรม 1,263 คน, นาฏศิลป์ 1,227 คน, ศิลปศึกษา 1,147 คน, ดนตรี 950 คน, เทคโนโลยีทางการศึกษา 906 คน, บรรณารักษ์ 612 คน, จิตวิทยาและการแนะแนว 598 คน, การจัดการทั่วไป 487 คน, สุขศึกษา 466 คน, ดนตรีสากล 271 คน, ภาษาจีน 239 คน, ดนตรีไทย 190 คน, งานช่าง(ไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ ) 184 คน, ภาษาญี่ปุ่น 142 คน, ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 155 คน, พลศึกษา/สุขศึกษา 136 คน, สัตวบาล 82 คน, ภาษาฝรั่งเศส 74 คน, วิจิตรศิลป์ 66 คน, ดนตรี-นาฏศิลป์ 62 คน, การศึกษาพิเศษ 46 คน, ประวัติศาสตร์ 24 คน, ดุริยางคศิลป์ 15 คน, คอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) 12 คน

นายกมล กล่าวต่อว่า สำหรับยอดสมัครแยกเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครปฐม เขต 2 สมัคร 197 คน, สพป.นนทบุรี เขต 1 สมัคร 595 คน, สพป.นนทบุรี เขต 2 สมัคร 696 คน, สพป.ปทุมธานี เขต 1 สมัคร 644 คน, สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สมัคร 914 คน, สพป.นราธิวาส เขต 2 สมัคร 992 คน, สพป.ยะลา เขต 1 สมัคร 1,396 คน, สพป.สตูล สมัคร 141 คน, สพป.ชุมพร เขต 1 สมัคร 144 คน, สพป.ชุมพร เขต 2 สมัคร 198 คน, สพป.สงขลา เขต 3 สมัคร 938 คน, สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สมัคร 1,003 คน, สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สมัคร 997 คน, สพป.กระบี่ สมัคร 890 คน, สพป.ภูเก็ต สมัคร 228 คน, สพป.ระนอง สมัคร 282 คน, สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สมัคร 583 คน, สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สมัคร 299 คน, สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สมัคร 106 คน, สพป.ราชบุรี เขต 1 สมัคร 1,666 คน, สพป.ราชบุรี เขต 2 สมัคร 168 คน, สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สมัคร 1,200 คน, สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สมัคร 113 คน

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สมัคร 1,325 คน, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สมัคร 1,506 คน, สพป.สระบุรี เขต 2 สมัคร 845 คน, สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สมัคร 4,200 คน, สพป.ตาก เขต 2 สมัคร 1,908 คน, สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สมัคร 324 คน, สพป.เชียงราย เขต 2 สมัคร 3,025 คน, สพป.เชียงราย เขต 3 สมัคร 1,188 คน, สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สมัคร 440 คน, สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สมัคร 966 คน, สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สมัคร 1,125 คน, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สมัคร 2,596 คน, สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สมัคร 6,723 คน, สพป.อำนาจเจริญ สมัคร 620 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 7 สมัคร 2,161 คน, สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สมัคร 6,022 คน, สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สมัคร 665 คน, สพป.ชลบุรี เขต 2 สมัคร 1,017 คน, สพป.ชลบุรี เขต 3 สมัคร 1,048 คน และ สพป.ระยอง เขต 1 สมัคร 640 คน

นายกมล กล่าวด้วยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 2 สมัคร 1,555 คน, สพม.เขต 4 สมัคร 1,216 คน, สพม.เขต 5 สมัคร 1,224 คน, สพม.เขต 6 สมัคร 869 คน, สพม.เขต 7 สมัคร 1,484 คน, สพม.เขต 8 สมัคร 393 คน, สพม.เขต 9 สมัคร 695 คน, สพม.เขต 10 สมัคร 345 คน, สพม.เขต 11 สมัคร 538 คน, สพม.เขต 13 สมัคร 926 คน, สพม.เขต 14 สมัคร 508 คน, สพม.เขต 15 สมัคร 1,202 คน, สพม.เขต 16 สมัคร 1,290 คน, สพม.เขต 17 สมัคร 683 คน, สพม.เขต 19 สมัคร 1,559 คน, สพม.เขต 21 สมัคร 841 คน, สพม.เขต 22 สมัคร 1,907 คน, สพม.เขต 24 สมัคร 1,423 คน, สพม.เขต 25 สมัคร 2,435 คน, สพม.เขต 26 สมัคร 182 คน, สพม.เขต 27 สมัคร 737 คน, สพม.เขต 28 สมัคร 2,225 คน, สพม.เขต 29 สมัคร 2,506 คน, สพม.เขต 30 สมัคร 660 คน, สพม.เขต 31 สมัคร 1,577 คน, สพม.เขต 32 สมัคร 1,371 คน, สพม.เขต 33 สมัคร 2,064 คน, สพม.เขต 34 สมัคร 1,623 คน, สพม.เขต 35 สมัคร 1,611 คน, สพม.เขต 36 สมัคร 990 คน, สพม.เขต 37 สมัคร 1,031 คน , สพม.เขต 38 สมัคร 696 คน , สพม.เขต 39 สมัคร 860 คน , สพม.เขต 40 สมัคร 515 คน , สพม.เขต 41 สมัคร 406 คน และ สพม.เขต 42 สมัคร 3,004 คน อย่างไรก็ตามการสมัครสอบแข่งขันในคราวนี้ไม่ได้มีข้อร้องเรียนอะไรเข้ามา และไม่ได้มีการแจ้งปัญหาการรับสมัครด้วย

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 เมษายน 2554