วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกาศผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554

ภาพจาก http://www.rd1677.com/rd_chainat/pv_chainat.php?id=66426
(ไม่เรียงตามลำดับการประกาศก่อน-หลัง ประกาศเร็ว/ช้า ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็น สพป.หรือ สพม. ให้ดูจำนวนคนสมัคร จำนวนวิชาเอกที่เปิดสอบ และจะประกาศไม่เกินวันที่ 6 พ.ค.ตามประกาศทุกเขต).... 


 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 17  

  ประกาศขึ้นบัญชี  

  รายชื่อผู้สอบได้ 

  บทสรุปสำหรับผู้เข้าสอบ

  เว็บไซต์ สพม.

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 26

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 9

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 31

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สระบุรี เขต 2

  ประกาศขึ้นบัญชี

  (ภาษาอังกฤษ)  (คณิตศาสตร์) (วิทยาศาสตร์)  (ภาษาไทย)  (ประถมศึกษา)  (พลศึกษา)  (ศิลปศึกษา)

  เว็บไซต์ สพป.

 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สงขลา เขต 3

  ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครปฐม เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นนทบุรี เขต1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นนทบุรี เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปทุมธานี เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สมุทรปราการ เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นราธิวาส เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ยะลา เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สตูล

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชุมพร เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 17. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชุมพร เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 18. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 19. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  •เว็บไซต์ สพป.

 20. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กระบี่

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ภูเก็ต

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 22. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ระนอง

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 23. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กาญจนบุรี เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 24. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กาญจนบุรี เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 25. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 26. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ราชบุรี เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 27. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ราชบุรีเขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 28. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุพรรณบุรี เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 29. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุพรรณบุรี เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 30. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) พระนครศรีอยุธยา เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 31. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) พระนครศรีอยุธยา เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 32. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กำแพงเพชร เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 33. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ตาก เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 34. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เพชรบูรณ์ เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 35. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงราย เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 36. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงราย เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 37. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 38. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 5

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 39. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 6

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 40. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 41. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) อุบลราชธานีเขต 5

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 42. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) อำนาจเจริญ

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นครราชสีมา เขต 7

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 44. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) บุรีรัมย์ เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ฉะเชิงเทรา เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 46. นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชลบุรี เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชลบุรี เขต 3

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ระยอง เขต 1

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพป.

 49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 2

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 4

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  •เว็บไซต์ สพม. [
  site1] [site2]

 51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 5

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 6

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 7

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 8

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 10

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 11

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 13

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 14

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 15

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 16

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 18

  ยกเลิกไม่มีการสอบ

 62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) สพม.เขต 19

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  ข่าวการสอบบรรจุ

  เว็บไซต์ สพม.

 63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 21 

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 22

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 24

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 25

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 27

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 28

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 69. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 29

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 30

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 33

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 34

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 35

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 36

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 37

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 39

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 78. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 40

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 79. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 41

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

 80. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 42

  •ประกาศขึ้นบัญชี

  เว็บไซต์ สพม.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดี จาก
http://www.kroobannok.com